Recepty s kefírom

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe kefírovej srvátky či tvaro­hu poslúži ako prísa­da pri príprave rôznych jedál. Niek­torí kefír pridá­va­jú aj do peče­nia, naprík­lad do kvá­skového chle­ba.

Nižšie uvádzam hŕstku jednoduchých aj zložite­jších návodov na prípravu kefírových mliečnych výrobkov a jedál s kefírom.


Prísady: 4 dl kefírového mlieka (bez kefírového jadra),za hrsť na drob­no nakrá­janého mäkkého zrelého ovo­cia jed­ného dru­hu (kľudne až prezretého),
Prísady: 2 dl kefíru (bez kefírového jadra),1 dl dobrého strúhaného koko­su (dostať v ob­cho­de so zdra­vou výživou buď balený ale­bo
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 menšie cvikle, uvarené, vych­lad­nuté a nakrájané,2 väčšie čer­stvé uhorky nakladačky pokrá­jané na kús­ky ale­bo jed­na
Prísady: na väčšie kúsky nakrá­janá zelen­i­na vhod­ná na peče­nie: tek­vica, zemi­aky, cvikla, cibuľa, mrkva…trocha masla ale­bo kokosového ole­ja na vytretie
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 šalá­tové uhorky nakrá­jané na kúsky,za šálku vlašských ore­chov (najlepšie predtým napu­ča­ných – na­močených na noc
Pri výrobe kefírového tvaro­hu ale­bo kefírového syra zvý­ši kys­lá srvát­ka. Čo s ňou? Vylievať je ju určite ško­da! Využiť ju
Prísady: tvrdšia zelen­i­na nakrá­janá na menšie kúsky (naprí­klad ka­pus­ta, mrk­va, karfi­ol a cibuľa),1–2 lyžice čer­stvej prece­denej kefírovej srvátky (vod­natej časti
Taký­to syr dnes dostať v obchodoch pod názvom Cot­tage cheese („chalupový syr“) – veľ­mi je vraj obľúbený v Amerike, jeho
Tvaroh sa vyrá­ba z kys­lého mlieka tým, že ho budeme poma­ly za­hrie­vať, kým sa nezrazí. Kys­lé mlieko dostaneme buď tak,
Z kozieho mlieka taký­to syr drží tvar, ak je z kravského, tre­ba ho dať do nádobky s pood­chýleným vekom, ktorá
Urda sa v oblasti stred­nej a východ­nej Európy hov­orí syru vy­ro­benému zvarením kyslej srvátky z ovčieho, kozieho ale­bo krav­ského mlie­ka.
Prísady 300 ml kefíru,1 polievková lyži­ca medu ale­bo javorového sirupu,1malý banán,1 vanilkový struk,1/5 čajovej lyžičky kurkumy mletej,1/5 čajovej lyžičky ško­rice
Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený v syrárskej ľanovej
Prísady: 3–4 varené cvikle,2–3 dl kefíru hus­tého, v šatke odkvap­kaného kefíru,soľ,čierne korenie,prípadne aj: zre­jú­ci syr podľa chuti, napučané vlašské orechy,

Pozri aj:

Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých
V kni­he Domá­ci liečivý kefír nechý­ba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recep­ty, príbe­hy a skúsenos­ti, a tiež
Kefírová kultúra je sym­bi­otick­ým spoločen­stvom pri­ateľských mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca liečivý nápoj. Domá­ca
Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho