Recepty s kefírom

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe kefírovej srvátky či tvaro­hu poslúži ako prísa­da pri príprave rôznych jedál. Niek­torí kefír pridá­va­jú aj do peče­nia, naprík­lad do kvá­skového chle­ba.

Nižšie uvádzam hŕstku jednoduchých aj zložite­jších návodov na prípravu kefírových mliečnych výrobkov a jedál s kefírom.


Litovský kefírový boršč
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 menšie cvikle, uvarené, vych­lad­nuté a nakrá­jané, 2 väčšie čer­stvé uhorky nakladačky pokrá­jané na kús­ky ale­bo jed­na
Čítať ďalej
Hus­tý kefír s koko­som
Prísady: 2 dl kefíru (bez kefírového jadra), 1 dl dobrého strúhaného koko­su (dostať v ob­cho­de so zdra­vou výživou buď balený ale­bo
Čítať ďalej
Urda z kefírovej srvátky
Urda sa v oblasti stred­nej a východ­nej Európy hov­orí syru vy­ro­benému zvarením kyslej srvátky z ovčieho, kozieho ale­bo krav­ského mlie­ka. Tal­iani jej hov­o­ria
Čítať ďalej
Kvasená zelen­i­na s kefírovou srvátk­ou ako spúšťačom
Prísady: tvrdšia zelen­i­na nakrá­janá na menšie kúsky (naprí­klad ka­pus­ta, mrk­va, karfi­ol a cibuľa), 1–2 lyžice čer­stvej prece­denej kefírovej srvátky (vod­natej časti
Čítať ďalej
Chladi­vá uhorková poliev­ka
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 šalá­tové uhorky nakrá­jané na kúsky, za šálku vlašských ore­chov (najlepšie predtým napu­ča­ných – na­močených na
Čítať ďalej
Kys­lá kefírová srvát­ka
Pri výrobe kefírového tvaro­hu ale­bo kefírového syra zvý­ši kys­lá srvát­ka. Čo s ňou? Vylievať je ju určite ško­da! Využiť ju možno
Čítať ďalej
Kefírový tvaroh a srvát­ka
Tvaroh sa vyrá­ba z kys­lého mlieka tým, že ho budeme poma­ly za­hrie­vať, kým sa nezrazí. Kys­lé mlieko dostaneme buď tak, že
Čítať ďalej
Jednoduchý ovoc­ný kefír
Prísady: 4 dl kefírového mlieka (bez kefírového jadra), za hrsť na drob­no nakrá­janého mäkkého zrelého ovo­cia jed­ného dru­hu (kľudne až
Čítať ďalej
Zlaté kurku­mo­vo-vanilkové smoth­ie
Prísady 300 ml kefíru, 1 polievková lyži­ca medu ale­bo javorového sirupu, 1malý banán, 1 vanilkový struk, 1/5 čajovej lyžičky kurkumy
Čítať ďalej
Domá­ci plesnivý syr
Z kozieho mlieka taký­to syr drží tvar, ak je z kravského, tre­ba ho dať do nádobky s pood­chýleným vekom, ktorá bude zároveň
Čítať ďalej
Pečená zelen­i­na s kefírovou omáčk­ou
Prísady: na väčšie kúsky nakrá­janá zelen­i­na vhod­ná na peče­nie: tek­vica, zemi­aky, cvikla, cibuľa, mrk­va… trocha masla ale­bo kokosového ole­ja na
Čítať ďalej
Cviklový šalát s kefírom
Prísady: 3–4 varené cvikle, 2–3 dl kefíru hus­tého, v šatke odkvap­kaného kefíru, soľ, čierne kore­nie, prí­padne aj: zre­jú­ci syr podľa chuti,
Čítať ďalej
Kefírový syr: v syrárskej plachtičke, cedi­dle či v Kefirku?
Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený v syrárskej ľanovej plachtičke a v
Čítať ďalej

Pozri aj:

Kni­ha Domá­ci liečivý kefír
Je nie­len o domácej výrobe kefíru! Aj o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Spolu s domá­cou výrobou kefíru odhalíme súvis­losti
Čítať ďalej
Kefír doma
Nižšie nájdeš odpovede na zák­lad­né otázky ohľadom do­má­cej výro­by mliečne­ho kefíru. Domá­ci kefír má niekoľko vý­hod opro­ti tomu z ob­cho­du: je
Čítať ďalej
Všeobec­ne o kefíre
Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých
Čítať ďalej
Recep­ty s kefírom
V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe
Čítať ďalej