Kefirko je pekné aj výborne poslúži…

V inter­ne­tovom obchodíku Letti.sk majú v ponuke viac druhov, každý druh v rôznych far­bách a dvoch veľkos­ti­ach: 

  • Kefirko na výrobu kefíru (ale­bo aj nápo­ja GBP a tibi­cos)
  • Kefirko na výrobu kefírového syra (moje obľúbené)
  • Kefirko na kvase­nie zeleniny (novin­ka)

K zľave vám pomôže ten­to reťazec pís­me­niek:

DOMACI_KEFIR_5

Zľavový kód zabezpečí 5‑percentnú zľavu z ceny kefírového tovaru (Kefirko na syr, Kefirko na kefír, Kefirko na zelen­inu, Kefírové recep­ty, kefírové kultúry).

Kód sa zadá­va na stránke pok­ladne. Tam, kde sa vypĺňa­jú osob­né úda­je a doda­cia adresu. Políčko pre vlože­nie kódu sa zobrazí po rozk­liknutí tex­tu „Máte zľavový kód?” v pravom pan­e­ly s cenou nákupu: