Ilustrácie v knihe: Ivana Szabóová

Ivana pred dvoma rokmi úspešne ukončila štúdium grafiky na Aka­dé­mií umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje veľkoformátovým maľbám na plátno (UV art) a ilustrácii. Jej diela pôsobia sprievodne a ochranne. Prepájajú súčasti sveta a spájajú s koreňmi. Vedú nás pri­jať to, čoho môžeme byť šťastnou súčasťou – keď sa odvážime.

Ukážku jej tvorby nájdete na stránkach:


Pár náhľadov: