Kefír v skratke

Kefír je mikrobiotická kultúra, ktorá dokáže pretvoriť mlieko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca výroba kefírového mlieka je jednoduchá – kefír je jedno z⁠ naj­menej náročných domácich zvieratiek 🙂

Kefírové mlieko je:

  • živé (obsahuje živú mikrobiotu, nie len jeden kmeň, ale viac rôznych druhov prospešných baktérií a⁠ kvasiniek),
  • takmer bezlaktózové (mikrobiota kefíru rozloží laktózu na kyselinu mliečnu, ktorá podporuje zdravé trávenie)
  • vykazuje protizápalové, antioxidačné, antialergické, an­tikarci­nogén­ne pôsobenie a lie­čivé účin­ky, jeho pra­videl­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie, a tiež zná­šan­livosť lak­tózy.

Kefír:

  • vy­ho­vu­je mu sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta,
  • časom sa roz­ras­tá a po­dob­ne ako žitný kvá­sok, za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne,
  • vy­ža­du­je raz za dva-tri dni na­kŕ­miť mlie­kom,
  • ak je v chlad­nič­ke v po­há­ri s mlie­kom, pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de osem dní.

Pripravovaná knižka Domáci liečivý kefír

Príručka priateľov živej kultúry je už skoro hotová, ak bude zbierka na pokrytie nákladov na tlač úspešná, kniha vyjde začiatkom leta.

Ak mi necháš svoju emailovú adresu, v pravú chvíľu sa dozvieš viac:

Ukážky ilustrácií k článkom v knihe:


Pozri aj:

Probiotiká a fermentácia
Súčasťou pôvodnej výživy všetkých ľudských spoločenstiev boli fermen­tované potraviny. Sú to jedlá a⁠ nápoje, ktoré prešli kys­nutím, kvasením či zrením.
Čítať ďalej
Kefír doma
Nižšie nájdeš odpovede na základné otázky ohľadom do­má­cej výroby mliečneho kefíru. Domáci kefír má niekoľko vý­hod oproti tomu z ob­cho­du:
Čítať ďalej
Večer s kefírom
Rád prijmem pozvanie uviesť kefír vo vašej blízkosti. Tvorivá dielňa domácej výroby kefíru zahŕňa krátku pred­nášku o jeho pôvode a
Čítať ďalej
Časovky
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Čítať ďalej
Kefír vedecky
O⁠ zdravotných účinkoch kefíru pojednáva množstvo ve­dec­kých štúdií, ktorých prehľady sú dostupné na internete. Nižšie uvá­dza­m preklady úryv­kov niektorých z
Čítať ďalej
Mapa mliečnych automatov
 Pozri aj:
Čítať ďalej