Čo je vlastne kefír?

Kefír je symbiotické spoločenstvo priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj.

Domá­ca výroba kefírového mlieka je jednoduchá – kefír je jedno z⁠ naj­menej náročných „domácich zvieratiek“. Kefírové mlieko z veľkovýroby môže byť dobré – ale účinkami ani zložením sa domácemu zďaleka nevyrovná.

Kefírové mlieko je:

  • Živé – obsahuje živú mikro­biotu, nielen dva druhy ako v prípade jogurtu, ale desiatky rôznych druhov pro­speš­ných bakté­rií a⁠ kvasiniek.
  • Skoro bezlaktózové – mikro­biota kefíru rozkladá laktózu na jednoduchšie cukry a na kyselinu mlieč­nu podporujúcu zdravé trávenie.
  • Vykazuje protizápalové, antioxidač­né, antialergické, an­ti­karci­nogén­ne pôsobenie a liečivé účin­ky – jeho pra­vi­del­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie a zná­šan­livosť lak­tózy, prospieva pokožke a pomáha aj pri depresii alebo úzkosti.

Kefírová kultúra:

  • Vy­ho­vu­je jej sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta.
  • Kefírové jadro sa časom roz­ras­tá a nestarne – za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne.
  • Vy­ža­du­je zhruba raz za dva dni na­kŕ­miť čerstvým mlie­kom.
  • V chladničke pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de osem aj viac dní.

Pripravovaná knižka

Domáci liečivý kefír Príručka priateľov živej kultúry je už skoro hotová.

Zbierka na knihu

Ak bude zbierka na pokrytie nákladov na tlač úspešná, vyjde koncom leta.


Porovnanie kefíru s jogurtom


Pozri aj:

Recepty s kefírom
V závislosti od vytvorených podmienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdoba jogurtu či kys­lé­ho mlieka a v
Čítať ďalej
Kefír doma
Nižšie nájdeš odpovede na základné otázky ohľadom do­má­cej výroby mliečneho kefíru. Domáci kefír má niekoľko vý­hod oproti tomu z ob­cho­du:
Čítať ďalej
Kefír vedecky
O⁠ zdravotných účinkoch kefíru pojednáva množstvo ve­dec­kých štúdií, ktorých prehľady sú dostupné na internete. Nižšie uvá­dza­m preklady úryv­kov niektorých z
Čítať ďalej
Podpor vydanie knižky!
V koncom leta chystáme vydanie Príručky priateľov živej kultúry: Domáci liečivý kefír. Knižka bude mať vyše 100 strán, rozmer A5, farebnú
Čítať ďalej
Časovky
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Čítať ďalej
Emailové spojenie
Čítať ďalej