Kefír v skratke

Kefír je mikrobiotická kultúra, ktorá dokáže pretvoriť mlieko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca výroba kefírového mlieka je jednoduchá – kefír je jedno z⁠ naj­menej náročných domácich zvieratiek 🙂

Kefírové mlieko je:

  • živé (obsahuje živú mikrobiotu, nie len jeden kmeň, ale viac rôznych druhov prospešných baktérií a⁠ kvasiniek),
  • takmer bezlaktózové (mikrobiota kefíru rozloží laktózu na kyselinu mliečnu, ktorá podporuje zdravé trávenie)
  • vykazuje protizápalové, antioxidačné, antialergické, an­tikarci­nogén­ne pôsobenie a lie­čivé účin­ky, jeho pra­videl­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie, a tiež zná­šan­livosť lak­tózy.

Kefír:

  • vy­ho­vu­je mu sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta,
  • časom sa roz­ras­tá a po­dob­ne ako žitný kvá­sok, za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne,
  • vy­ža­du­je raz za dva-tri dni na­kŕ­miť mlie­kom,
  • ak je v chlad­nič­ke v po­há­ri s mlie­kom, pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de osem dní.

Pripravovaná knižka Domáci liečivý kefír

Príručka priateľov živej kultúry je už skoro hotová, ak bude zbierka na pokrytie nákladov na tlač úspešná, kniha vyjde začiatkom leta.

Ak mi necháš svoju emailovú adresu, v pravú chvíľu sa dozvieš viac:

Ukážky ilustrácií k článkom v knihe:


Pozri aj:

Kefírová mapa Slovenska
Kde získať kefírové jadro? Na mape nájdeš miesta a spojenia na ľudí, ktorí sú ochotní sa o svoj kefírový základ
Čítať ďalej
Pripravovaná kniha
V priebehu leta chystáme vydanie Príručky priateľov živej kultúry: Domáci liečivý kefír. Knižka bude mať okolo 100 strán, rozmer A5, farebnú
Čítať ďalej
Probiotiká a fermentácia
Súčasťou pôvodnej výživy všetkých ľudských spoločenstiev boli fermen­tované potraviny. Sú to jedlá a⁠ nápoje, ktoré prešli kys­nutím, kvasením či zrením.
Čítať ďalej
Všeobecne o kefíre
Kefír je kyslý mliečny nápoj, ktorý podporuje celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahuje tiež pestrú zmes probiotických
Čítať ďalej
Emailové spojenie
Čítať ďalej
Mapa mliečnych automatov
 Pozri aj:
Čítať ďalej