Spojenie

Ak máte otázky či podnety (alebo by ste radi získali knihu Príručka priateľov živej kultúry: Domáci liečivý kefír) – napíšte mi, prosím, na:

svorad nazemi.sk

Prečo vznikol tento web?

Na webe kefir.nazemi.sk, rovnako ako na brožúrke o kefíre pracujem dobrovoľne, pretože mi to dáva zmysel.

Prajem si, aby sme sa ako ľudstvo hýbali správnym smerom – aby sme sa celistvo rozvíjali. Naše zdra­vie je jed­ným z kľúč­ov. U kefíru sa toho stretáva veľa: je to predovšet­kým výživné a liečivé jedlo s vplyvom na odolnosť, trávenie a druhotne aj na duševné zdravie človeka.

Pôvod súčasných ťažkostí, ktorým ako ľudstvo čelíme, vidím hlavne v ne­zdra­vom vzťa­hu so Zemou. Chýba nám úcta, vďaka a láska – uvedomovanie si prostých darov, ktoré nám Zem prináša. Nie na priemysle ani vzdelaní stojíme – v prvom rade na Zemi! Planét je veľa, ale pre nás obývateľná zem je tu len jedna – toto vedomie nás všetkých spája!

Jedlo prepája. Láska ide cez žalúdok. Mlieko je lásky­plnou materskou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cenné, ctené a hodnotné zvieratá, spájané s boha­tstvom. Bohatstvo zase súvisí s božstvom. Božstvo dáva ľuďom istotu preži­tia, pretrvania. Touto istotou je zdravý základ, o ktorý sa vždy mô­žeme oprieť: zdravé telo, dobré vzťahy, otvorené srdce, zdravá zem, poriadok v duchu aj na duši – viera v život.

Hovädzí dobytok v minulosti ľuďom poskytoval istotu – tráva rastie aj v časoch výkyvov počasia a neúrody. Našej indo­európskej kultúre zabezpečoval po celé tisícročia doby­tok záruku prežitia. Ako dojčiace matky nám kravy a kozy posky­tovali mlieko. Sprostredkúvali nám napojenie na veľ­kú Matku Zem. Sme jej nepopierateľnou súčasťou – bez ohľadu na to, kam nás priemyselná, masmediálna kul­túra zavádza.

Mlieko od kráv však pre veľa dospelých ľudí nie je pria­mo prijateľné. Kefír je tým chýbajúcim kultúrnym me­dzi­článkom. Teda toto sú moje dôvody, prečo do kefíru vkla­dám svoj čas a nádej! Nadchýna ma a vyživuje. Rád prijmem podporu a poteším sa tvojej spoluúčasti.

Máš ďalšie otázky?

Navštív skupinu na FB venovanú kefíru:

Kefír – výživná a liečivá kultúra domova!