Mapa mliečnych automatov


Pozri aj:

V inter­ne­tovom obchodíku Letti.sk majú v ponuke viac druhov, každý druh v rôznych far­bách a dvoch veľkos­ti­ach:  Kefirko na výrobu
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Ak máte otázky či pod­ne­ty (ale­bo by ste radi získali kni­hu Príruč­ka pri­ateľov živej kultúry: Domá­ci liečivý kefír) – napíšte