Odkazy

Webové stránky združení a spoločnos­tí

Kni­hy, brožúrky a filmy

  • Hlavná brožúra WAPF preložená do čestiny: Zásady zdravé stravy
  • San­dor Ellix Katz: The Art of Fer­men­ta­tion
  • Shann Nix Jones: The Kefir Solu­tion, The Good Skin Solu­tion
  • Doku­men­tárny film Mikro­birth (Mikropôrod)