Odkazy

Webové stránky združení a spoločností

Knihy, brožúrky a filmy

  • Hlavná brožúra WAPF preložená do čestiny: Zásady zdravé stravy
  • Sandor Ellix Katz: The Art of Fermentation
  • Shann Nix Jones: The Kefir Solution, The Good Skin Solution
  • Dokumentárny film Mikrobirth (Mikropôrod)