Kefír poštou!

Kefír poštou!

Kefír na Zemi má svo­ju vecičku na Sache:

Zahŕňa:
- ručne viazaný 50-stra­nový zošit s návodom, recep­ta­mi a článka­mi o kefíre.
- zák­lad pre výrobu mliečne­ho kefíru: živá kefírová kultúra.
- poraden­st­vo ohľadom domácej výro­by kefírového mlieka.

Kefírovú kultúru (kefírové jadro či zrno vzdi­a­lene pripomí­na­júce hubu) posielam v poháriku s mliekom. Môže sa stať, že pohárik bude pod tlakom, pre­tože kefír pracu­je. Na rozdiel od mra­zom sušených kefírových násad, taký­to kefír je plno­hod­not­ný a vydrží vám dovt­edy, dokým sa oň budete starať.

Viac na: https://www.sashe.sk/svorad/detail/mliecny-kefir


Zanechaj odkaz