Medzi jedlom a láskou – kefírová kuchárska kniha

Keď si niečo doba pýta – zachy­tia to viac­erí. Zhru­ba v rov­nakom čase dôjde nezávisle na sebe k podob­ným vynále­zom ale­bo vzniknú podob­né kni­hy. Pri kni­hách však nejde o to, kto bol prvý – pre­tože sú jedinečné a každá má svo­je miesto. Min­ulý rok vyšla kniž­ka Domá­ci hojivý kefír. Ten­to rok sa mi dostá­va do rúk kni­ha Medzi jed­lom a lásk­ou 2, s podti­t­u­lom: Domá­ci kefír. Prvá men­o­vaná je obsi­ahlou príručk­ou. Podrob­ne sa zaoberá zdravot­ný­mi účinka­mi kefíru, v širokých súvis­los­ti­ach. Druhá je veľkého for­má­tu, v pevnej väzbe a s krás­ny­mi fotografi­a­mi – je plná recep­tov na výborné jedlá, pri ktorých jed­nou z prísad je ten­to kys­lom­liečny nápoj. Mária Šimková, zná­ma...

Kaša s kefírom na ráno

Prísady: Kaša na obrázku je „omas­tená” kefírovou urdou, ½ šálky jemne nas­trúhaných ovsených vločiek ,½ šálky praženej pohanky (tá tmavšia, tepelne lúpa­ná, môže byť aj krakovská kaša),podľa chuti sušené ovo­cie: hrozien­ka, sliv­ky, figy, čia semi­ač­ka…3 dl kefírového mlieka (bez kefírového jadra),podľa potre­by trochu vody,na dochute­nie: pražené, napučané či naklíčené se­mia­čka ale­bo oriešky, za stu­de­na lisova­né ole­je, lek­vár, med či javorový sirup, kar­damón či ško­r­i­ca. Postup: Kefírové mlieko večer pred spaním v miske zmiešame s ov­senými vloč­kami, pohank­ou a sušeným ovocím a zakry­jeme tanieri­kom. Ráno si raňa­jky už len dochutíme, naprík­lad pražený­mi semiačka­mi, osladí­me me­dom ale­bo sirupom či ochutíme ško­ri­cou. Ak je kaša príliš hus­tá,...