Hustý kefír s kokosom

Hustý kefír s kokosom

Prísady:

Kefír a kokos – sne­ho­biela pohúť­ka
  • 2 dl kefíru (bez kefírového jadra),
  • 1 dl dobrého strúhaného koko­su (dostať v ob­cho­de so zdra­vou výživou buď balený ale­bo na váhu),
  • na dochute­nie: naprík­lad nakrá­janý banán ale­bo napučané vlašské orechy.

Pomôcky:

  • väčší uzatvárateľný pohár,

Rýchly postup:

Všetko zmiešame a na noc dáme do chlad­ničky.

Pomalší postup:

Kefír pre­miešame s koko­som a ne­chá­me niekoľ­ko hodín pri izbovej teplote. Počas tohto druhot­ného kva­se­nia sa kokos stá­va jem­ne­jším a stráviteľne­jším. Všet­ko necháme zhust­núť v chlad­ničk­e. Pred po­dáva­ním doplníme kúsky banánu či orechy.

Obmena:

Podob­ne si to môžeme priprav­iť aj „na slano“, keď namiesto koko­su a banánu použi­jeme tmavú (tepelne lúpanú) po­hán­ku. Vzni­kne tak veľ­mi je­dno­duché, chut­né a rých­le jed­lo. Osob­ne jem v posled­nej dobe kefír najčaste­jšie veľ­mi jednodu­cho: s ovsený­mi vlčka­mi, dávam 1:3 až 1:4 obje­mu ovsených vločiek ku kefíru a nechám pár hodín pre­jsť v pohári v chlad­ničke.

Namiesto časti koko­su môžeme pri­dať aj vlákn­inu zo sko­rocelu in­dic­ké­ho (psy­llium), ktorá pod­poru­je zdravé tráve­nie – len to neprežeňte, jed­na zarov­naná polievková lyži­ca bohate stačí!

Zanechaj odkaz