Kefírový tvaroh a srvátka

Kefírový tvaroh a srvátka

Tvaroh z kefíru bude sko­ro totožný s domácim hrud­kovým tvaro­hom, aký naše staré mamy niekedy vyrábali z tepelne neupraveného prirodzene skys­nutého mlieka.

Tvaroh sa vyrá­ba z kys­lého mlieka tým, že ho budeme poma­ly za­hrie­vať, kým sa nezrazí. Kys­lé mlieko dostaneme buď tak, že su­rové mlieko necháme v teplom prostredí 48 hodín – ale­bo doň nedoč­kaví pridá­va­jú kyselinu cit­rónovú. Kys­nu­tie mlie­ka možno urých­liť aj tým, že doň pridáme za pohár kefí­ru. Nejde len o⁠ zni­žovanie pH na pri­bližne 4,6 – aj výživové vlast­nosti mlieka sa pôsobením mikro­orga­nizmov zlepšu­jú.

Prísady:

  • 3 l mlieka,
  • 4 dl dobre kys­lého kefíru (bez kefírového jadra).

Pomôcky:

  • 5‑litrový hrniec,
  • sito s hus­tý­mi oka­mi, prí­padne aj ľanová šat­ka (tva­rož­ník) ale­bo syrárs­ka for­ma na odkvap­kanie tvaro­hu.

Post­up:

V hrn­ci zmiešame kefír s mliekom a necháme 16 až 24 hodín stáť na teple­jšom mieste, kým mlieko neskysne. Je v⁠ po­riadku, keď sa na vrchu usadí smotana. Keď je mlieko už kys­lé a začí­na sa zrážať, začneme ho po­maly ohrievať na pri­b­ližne 42 ºC (ale­bo aj viac, ak chceme tvaroh tuhší). Mlie­ko sa riadne zrazí: odd­elí sa bielkov­ina od srvátky a vytvorí hrud­ky. Ak sa mlieku zrážať nechce, môžeme si pomôcť tak, že pridáme ešte kefír, kefírovú srvátku, cit­rónovú šťavu ale­bo trošku octu.

Obsah hrn­ca pre­miešame. Zle­jeme srvátku a tvaroh ne­chá­me niekoľko hodín odkvapká­vať. Ak ho nechceme kys­lý, tre­ba ho niečím zaťažiť, aby sa čo najvi­ac kyslej srvátky vyt­lači­lo. Aj tá je prí­jem­ná, možno ju dochutiť naprík­lad medom a piť ako nápoj.

Zanechaj odkaz