Rýchly návod na výrobu kefíru

Kefír je tvorený základnou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrába. Ak nikoho s kefírom osobne nepoznáš, hoď očkom na Kefírovú mapu Slovenska). Ďalej bu­deš potre­bo­vať dobrý zdroj mlieka a väčší uzatvárateľný pohár.

Kúsky kefírového jadra prepláchneš vodou len prvý raz. Dobrý pomer je zhruba jedna až štyri lyžice zŕn na liter mlie­ka – dáš ich do pohá­ra a zaleješ. Pohár necháš pri iz­bovej teplote – najlepšie niekde „na očiach“. Kefíru sa naj­le­pšie darí v⁠ roz­medzí 16 až 24 °C. Pri nižšej teplote potr­vá dlhšie, kým bude kefír hotový – výsledný nápoj však bude hustejší a⁠ chu­ťo­vo jem­nejší. Pod 6 °C sa kefír ukladá na zimný spánok.

Dobré je kefír v pohári aspoň raz za deň pre­trepať, aby sa mlieko prevzdušnilo a premiešalo. Za 24 až 36 hodín môžeš mať kyslomliečny nápoj hotový. Spoz­náš to tak, že po pre­hr­kaní pohára ostanú na jeho stene stopy: spleť akoby rieč­nych korý­tok. Dĺžka kysnutia závisí od tvo­jej chuti, od teploty pro­stredia a od množstva kefír­ového jadra.

Zrnká kefíru vybe­rieš lyžicou alebo za pomoci sita s väč­šími okami. Nie je potrebné ich umývať, len ich preložíš do dru­hého pohára a⁠ za­le­ješ čerst­vým mliekom. Hotový kefír môžeš hneď vypiť alebo od­ložiť do chladničky, kde vydrží aj dva týždne.

Dobre je dávať kefíru čerstvé mlieko aspoň každé dva-tri dni. Za bež­ných okolností dávam do chladničky len hotový kefír, už bez prítomnosti kefírového jadra. V chlad­nom pro­stre­dí kefír zhustne a kvasenie sa spomalí až zastaví.

Ak chcete kefírové jadro na dlhší čas odložiť, v chladničke v po­há­ri s mlie­kom vydrží v poriadku mesiac aj dlhšie. Po odstavení dlhšom ako týždeň sa však prvá (niekedy aj druhá) nasledujúca dávka mlieka nemusí vydariť.

Článok je súčasťou knihy Domáci liečivý kefír, v ktorej nájdete všetko potrebné a mnoho zaujímavého, nielen o tomto kyslomliečnom nápoji: aj širšie o zdraví aj ekológií.

V prípade otázok môžeš navštíviť tiež našu skupinu na Facebooku: Kefír – výživná a liečivá kultúra domova.