Čo je vlastne kefír?

Kefírová kultúra je symbiotickým spoločenstvom priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj.

Domá­ca výroba kefíru je jednoduchá – kefír je jedno z⁠ naj­menej náročných „domácich zvieratiek“. Kefírové mlieko z obchodu môže byť dobré – ale účinkami ani zložením sa domácemu kefíru zďaleka nevyrovná.

Kefír je:

  • Živý – obsahuje živú mikro­biotu, nielen dva druhy ako v prípade jogurtu, ale desiatky rôznych druhov pro­speš­ných bakté­rií a⁠ kvasiniek.
  • Skoro bezlaktózový – mikro­biota kefíru rozkladá laktózu na jednoduchšie cukry a na kyselinu mlieč­nu podporujúcu zdravé trávenie.
  • Vykazuje protizápalové, antioxidač­né, antialergické, an­ti­karci­nogén­ne pôsobenie a liečivé účin­ky – jeho pra­vi­del­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie a zná­šan­livosť lak­tózy, prospieva pokožke a pomáha aj pri depresii alebo úzkosti.

Kefírová kultúra:

  • Vy­ho­vu­je jej sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta.
  • Kefírové jadro sa časom roz­ras­tá a nestarne – za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne.
  • Vy­ža­du­je zhruba raz za dva dni na­kŕ­miť čerstvým mlie­kom.
  • V chladničke pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de mesiac aj dlhšie.

Porovnanie kefíru s jogurtom


Domáca výroba a využitie kefíru


Príručka priateľov živej kultúry

Kniha Domáci liečivý kefír vyšla v plnej farbe a je nielen o kefíre. Dotýka sa aj širších zdravotných, mikrobiálnych, prírodných a spoločenských súvislostí.

V prípade záujmu píšte na email svorad nazemi.sk. Knižka je v mäkkej väzbe, má 184 strán a množstvo farebných obrázkov. Osobný odber je možný v Banskej Bystrici.

Viac o knižke