Kefír v skratke

Kefír je mikrobiotická kultúra, ktorá dokáže pretvoriť mlieko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca výroba kefírového mlieka je jednoduchá – kefír je jedno z⁠ naj­menej náročných domácich zvieratiek 🙂

Kefírové mlieko je:

  • živé (obsahuje živú mikrobiotu, nie len jeden kmeň, ale viac rôznych druhov prospešných baktérií a⁠ kvasiniek),
  • takmer bezlaktózové (mikrobiota kefíru rozloží laktózu na kyselinu mliečnu, ktorá podporuje zdravé trávenie)
  • vykazuje protizápalové, antioxidačné, antialergické, an­tikarci­nogén­ne pôsobenie a lie­čivé účin­ky, jeho pra­videl­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie, a tiež zná­šan­livosť lak­tózy.

Kefír:

  • vy­ho­vu­je mu sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta,
  • časom sa roz­ras­tá a po­dob­ne ako žitný kvá­sok, za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne,
  • vy­ža­du­je raz za dva-tri dni na­kŕ­miť mlie­kom,
  • ak je v chlad­nič­ke v po­há­ri s mlie­kom, pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de osem dní.

Pripravovaná knižka Domáci liečivý kefír

Príručka priateľov živej kultúry je už skoro hotová, ak bude zbierka na pokrytie nákladov na tlač úspešná, kniha vyjde začiatkom leta.

Ak mi necháš svoju emailovú adresu, v pravú chvíľu sa dozvieš viac:

Ukážky ilustrácií k článkom v knihe:


Pozri aj:

Plnohodnotná výživa
Aby boli ľudia zdraví a⁠ telesne aj duševne silní, potre­bujú mimo iného zdravé a⁠ plnohodnotné jedlo. Takáto výživa deťom umožní
Čítať ďalej
Emailové spojenie
Čítať ďalej